top of page
Liturgie: zusters

De geschiedenis van de zusters Augustinessen van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie is bijna zo oud als de Potterie zelf. 

Het is enkel op basis van een aantal geschreven documenten dat we ons een beeld kunnen vormen van de geschiedenis.

 

De eerste geschreven bron dateert van 1276. Hieruit blijkt dat de Potterie al voordien bestond. Uit een professiebrief weten we dat er in het begin vijf zusters waren. Zij werden bijgestaan door twee of drie broeders. Een was de kapelaan, de tweede meester of rector en de derde de bursier. De zusters behoren tot de orde van de heilige Augustinus. Maar al snel werd de Potterie een stedelijke instelling en stond vanaf dan onder het bestuur van voogden. De burgemeester was oppervoogd en de schepenen overvoogden. 

Begin 2023 zijn er nog 2 zusters.

bottom of page