top of page
Een Confrérie in beweging

Vooreerst onze liturgische en religieuze ingesteldheid waarbij het evident is dat de verering van O.-L.-V. van de Potterie onze belangrijkste opdracht en fundamentele reden tot bestaan is. Ook de verering voor de Zalige Idesbald, wiens vermeende lichaam door het lot van de geschiedenis en door de eeuwenlange zorgzaamheid van de zusters, ook in woelige en gevaarlijke tijden, hier blijvend wordt bewaard, zullen wij verderzetten uit respect voor deze kloostergemeenschap en het belang van de eeuwenoude verering voor deze Vlaamse Zalige die zo veel betekend heeft voor de bevolking in onze arme gebieden van weleer. Wij gaan verering en liturgie op een actievere manier benaderen en zoeken naar en werken aan nieuwe initiatieven ter zake. 

Daarnaast mogen wij als christelijke genootschap onze voortrekkersrol niet vergeten en voorgaan of meebouwen aan nieuwe signalen vanuit de basiskerk, tegen de voortschrijdende secularisatie en naar de uitbouw van een nieuwe eigentijdse Kerk, een kerk van en voor, en wellicht ook noodzakelijker wijze, door de gelovigen.  Wij nodigen daartoe wekelijks alle gelovige en zoekende mensen van harte uit om hier dikwijls te komen en samen met ons op deze stilteplaats, dit eeuwenoude oord van gebed, deze gemeenschap verder uit te bouwen. 

 

Daarnaast is er op de tweede plaats ook de aandacht voor de cultuurhistorische aspecten en onze plaats in de geschiedenis van de volksdevotie die wij als 250 jaar oud broederschap verplicht zijn over te dragen naar de volgende generaties Bruggelingen.  Wij zullen ons verder inzetten voor de Brugse Belofte, de Heilig Bloedprocessie en de diverse Idesbaldvieringen, binnen en buiten de stadsmuren.

Binnen die tweede taak kadert ook onze medewerking aan de instandhouding van het patrimonium van dit eeuwenoud pelgrimsoord, veelal opgebouwd door de jarenlange inzet van onze zusters. Dit doen wij enerzijds door het zorgzaam gebruik van het patrimonium voor de eredienst maar ook door het voortdurende streven naar een goede samenwerking met het OCMW als eigenaar, met wie wij intussen belangrijke overeenkomsten gemaakt hebben die garant staan voor een verdere samenwerking en waarvoor wij hen trouwens bijzonder dankbaar zijn. Dit streven naar verdere goede samenwerking in wederzijds respect is er ook met de Brugse Musea, meer bepaald het hospitaalmuseum, als beheerder van de museale functie van dit erfgoed. Het gebruik van de ruimten voor culturele doeleinden, mede onder ons toezicht en met onze samenwerking, is ons inzien ook mee te nemen als onze taak uit respect voor de mensen die aan de bron van dit erfgoed lagen en tot uitbouw van mooi-menselijke waarden.

verhuis.JPG

Reportage op Focus over de verhuis van de documenten uit het klooster naar het archief van het OCMW.

Bekijk de reportage hier.

bottom of page