top of page
Cultureel: Museum van de Potterie

Dit hospitaal gaat terug tot de 13de eeuw toen zusters er pelgrims, reizigers en zieken verzorgden. Het hospitaal evolueerde in de 15de eeuw naar een modern bejaardentehuis en de ziekenzalen, nu gevuld met een rijke collectie kunstwerken, klooster- en eredienstrelicten en tal van ziekenzorgvoorwerpen, werden tot museum omgevormd. Ook de gotische kerk met barokinterieur kan bezocht worden.

De museumcollectie telt een groot aantal drieluiken. Het pronkstuk is echter de zilverkast met reliekhouders, kandelaars en wijwatervaten. Dit liturgisch zilver nog altijd gebruikt tijdens misvieringen in de kerk. Opmerkelijk zijn ook het ‘cantoortje’ uit het midden van de 16e eeuw met de initialen van Keizer Karel, een 15e-eeuwse schotel in Spaans-Moors aardewerk en een vogelbekglas of fopbeker uit de 17e eeuw.

Het huidige museum bevindt zich in de oude ziekenzaal en toont de eclectische collectie die de zusters in de loop der eeuwen verzamelen. De oudste stukken gaan terug tot de 14de eeuw. Aan het witte kalkstenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie in de barokke kerk worden heel wat mirakels toegeschreven. Ze komen uitvoerig aan bod in kleurrijke glasramen, wandtapijten en in een mirakelboekje. Het 13e-eeuwse beeld is een van Brugges oudst bewaarde beelden.

De zusters Augustinessen focussen in Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie sinds 1276 vooral op de verzorging van bejaarden. De kleine ziekenzaal van het hospitaal heeft, zoals gebruikelijk in de middeleeuwen, een aanpalende kerk. In de 15de eeuw bouwt men op het domein ook een klooster. De eerste museumopstelling dateert van 1934.

Dit historische hospitaalcomplex (13de-17de eeuw) met zijn barokke kerk verrast met prachtige schilderijen, beeldhouwwerken, meubilair, wandtapijten, glasramen en een exclusieve zilververzameling.

bottom of page