top of page

Mariaal bedevaartsoord
Miraculeus beeld van
Onze Lieve Vrouw van de Potterie

 Het pas gestichte gasthuis ter Potterie werd van in het begin onder de bescherming gesteld van Onze Lieve Vrouw. Terecht   schrijft pater Taisne: “Geluckighe huysen, de welcke onder de bescherminghe, en als onder de sauvegarde stan van de H.   Moeder Godts ! Gheluckige huysghenoten, de welcke hunselven en hun huys aen die H. Maghet hebben toeghe-eyghent !   Bevrydt moeten die wesen van alle quaet, ende ongheluck.”  (uitgave van 1666 )

  •  Hier past het volgens mij, op de eerste plaats, om te schrijven over haar wonderbeeld .

  •  Iedereen kent en bewondert dat groots opgevatte meesterwerk van onze Vlaamse middeleeuwse beeldhouwkunst. 

  •  Hoe oud is het beeld ? 

  •  Geschiedenis van het beeld 

  •  Mirakelbeeld ? 

  •  Wereldwijde verering 

 Klik hier voor het volledig document 

Onze Lieve Vrouw
bottom of page