top of page
Confrérie: doel

Het doel van de Confrérie bestaat erin de traditie van de verering van Onze- Lieve-Vrouw van de Potterie voort te zetten, zoals deze door de pottenbakkers der Reye werd gedaan in de middeleeuwen.

De gedragscode veronderstelt dat :

1.            elke confrater ernaar streeft minstens eenmaal per maand aanwezig te zijn in de plechtige hoogmis op zondag.

2.            elke confrater in de mate van het mogelijke meewerkt aan het behoud van de Confrérie, één van de oudste van de stad Brugge, en deelneemt aan de H. Bloedprocessie, indien de fysieke conditie het toelaat.

3.            elke confrater meewerkt aan de jaarlijkse ontvangst van de Blindekensprocessie op 15 augustus.

4.            elke confrater zich inzet voor de verering van de Zalige Idesbald in de kerk van de Potterie en daarbuiten.

5.            elke confrater, binnen zijn mogelijkheden, hulp en bijstand verleent aan Mevrouw de Overste, de Eerwaarde Zusters en Eerwaarde heer Proost, als erom gevraagd wordt.

6.            elke confrater in gedrag en houding steeds getuigt van een christelijke inspiratie met als uiterlijke kenmerken: vormen van respect, verdraagzaamheid en broederlijkheid.

bottom of page