top of page

Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw

van de Potterie

Welkom!

Confrérie O.-L.-V. van de Potterie

“Wie gij ook zijt, van waar ge ook komt, wees welkom Ter Potterie.

Geluk ermede dat gij dit ongekende gesticht, een schrijn vol kostbaarheden, op het eint van het wereldvermaarde schoone Brugge gelegen, ontdekt hebt.“

 

Met deze woorden van pastoor Maertens, gewezen rector van de Potterie, geschreven in 1939, wil ik u als deken van de Confrérie, namens Mevrouw, de medezusters Augustinessen van de Potterie en de confraters van de Potterie (virtueel) van harte welkom heten.

Beste mensen,

Wees van harte welkom in onze kerk van O.-L.-V. van de Potterie!

  • de vroegmis om 07:30 uur.
    Priester Dominique Ballegeer is voorganger.​

  • de hoogmis, de vaste viering voor de Confrérie, om 10:00 uur.
    Onze proost Rector Joris Weyts gaat voor.

Elke Zondag
 
Vroegmis om 07:30u                      Hoogmis om 10:00u
Interesse in onze activiteiten? Schrijf hier in en we houden u
op de hoogte :
bottom of page