top of page
Cultureel: historiek

2023, 26 augustus
De Confrérie van O.L.V. van de Potterie, met name deken Dirk François, PR-confrater Sonja Callens, Dirk Verstraete, confrater & proost  Joris Weyts ontvangen en verwelkomen de Fraternité Jean-Baptiste Debrabant.

 

De Fraternité Jean-Baptiste Debrabant haalt haar inspiratie bij La Sainte-Union (Heilige Unie van de Heilige Harten) en uit de spiritualiteit van priester Jean-Baptiste Debrabant, in het licht van het woord van Christus en van de kerk.

 

Wie is priester Jean-Baptiste Debrabant (1801-1880).

Hij werd geboren in Lecelles, een landelijk dorp in Frans-Vlaanderen. In 1826 ontmoette Jean-Baptiste Debrabant een groep vrome naaisters. Bezorgd over de opvoeding van kinderen vroeg hij de naaisters om hulp bij de oprichting van de Congregatie van de Heilige Unie. Jean-Baptiste Debrabant vraagt de Congregatie van de Heilige Unie van Heilige Harten om een school voor meisjes te stichten. Eulalie Ramon en Lucie Contraine behoorden tot de honderd vrouwen die als Zuster van de Heilige Unie het publiek toespraken. In 1844 huurde Jean-Baptiste Debrabant een pand om de de Heilige Unie, La Sainte-Union, te creëren met aan de leiding Moeder Léocadie Copin. Ze richtten scholen op in België en in Frankrijk. Jean-Baptiste Debrabant en Eulalie Ramon concentreerden zich op het openbaren van Gods liefde door middel van de christelijke opvoeding van jongeren.

 

Geschiedenis van deze fraterniteit.

In 2007 een bijeenkomst van geestelijke families in Lourdes georganiseerd door de hogere oversten van de congregaties. Zij vormen kleine groepen.

In 2017 worden de statuten opgesteld van de groep die is opgericht als 'Privé vergadering van leken-gelovigen' en officiële erkenning door de aartsbisschop van Cambrai, Mgr.  François Garnier.

In 2019, na de dood van de aartsbisschop, erkenning door de nieuwe aartsbisschop van Cambrai, Mgr. Vincent Dollmann.  

Voor het ogenblik is de fraternité in bespreking met het Generalaat in Rome om over middelen te beschikken en verder de voogdij op de scholen van 'La Sainte-Union' in het noorden van Frankrijk te kunnen uitvoeren.

 

De oprichters zijn :

Zuster Bernadette Guyot, zuster van de Congregatie La Sainte-Union / Mw. Lucie Minne, actuele voogdijafgevaardigde / Mw. Carine Legrand, adjunct-directeur van het Centrum voor Lerarenopleiding Lille/ de heer Charles Bonin, directeur van de pleeggezinnen Bethsaïde voor volwassenen met een verstandelijke beperking/ de heer Paul Dendoncker, voormalig directeur van La Sainte-Union de Kain en lid van de raad van toezicht.

Sonja Callens, PR & Marketing confrater

bottom of page