top of page
Cultureel: historiek

2023, 14 augustus

Vooravond Brugse belofte. Eredienst in de O.L.V.-van-Blindekenskapel samen met de Confrérie van O.L.V. van de Potterie.
 

2023, 15 augustus
De Brugse belofte, een traditie die terug gaat tot 1304 - de slag om Pevelenberg. Tijdens deze veldslag beloofden de Brugse echtgenotes ten eeuwigen dage een kaars te offeren aan O.L.V. Van de Potterie wanneer hun mannen gezond en wel mochten terugkeren na de veldslag. Andere bronnen beweren dat Filips van Chieti en zijn Brugse strijdmakkers de belofte deden dat zij ieder jaar op 15 augustus en ten eeuwigen dage aan O.L.V. Van de Potterie een kaars van 36 pond te zullen offeren indien zij behouden naar Brugge mochten terugkeren. Zeker is dat graaf Robrecht van Béthune na zijn terugkeer uit zijn Franse gevangenschap in 1305 maatregelen nam om die belofte na te komen. Deze kaars wordt jaarlijks gebracht van de O.L.V.-van Blindekenskapel naar de kerk van O.L.V. van de Potterie.

De Confrérie van O.L.V. van de Potterie verwelkomt de processie.

Sonja Callens, PR & Marketing confrater

bottom of page