top of page
Cultureel: historiek

2024, 9 mei

HEILIG BLOEDPROCESSIE te Brugge. Donderdag laatstleden konden ongeveer 45.000 toeschouwers genieten van Brugges mooiste dag toen de processie met 1.800 deelnemers door de straten trok.

De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof.

Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Confrérie van O.L.V. van de Potterie, de Confrérie van de Blindekens en de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen samen met de bisschop, Lode Aerts en de geestelijken, de burgemeester, Dirk De fauw, de schepenen en de gemeenteraadslieden.

Ruim 1800 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. De Heilig Bloedprocessie is een gebeuren dat ook vandaag nog de hele stad beroert en in 2009 door de UNESCO erkend werd als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

 

Sonja Callens, PR & Marketing confrater

 

Foto 4-5 & 6 van Fran Osteux

bottom of page